Number of the records: 1  

Fiškálna politika vs. zdanenie bankového sektora

 1. Title Fiškálna politika vs. zdanenie bankového sektora
  Author infoJana Kušnírová, Jaroslava Šepeľová
  Author Kušnírová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Šepeľová Jaroslava EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. S. [1-8] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kušnírová Jana ; Belanová Katarína ; al Absi Marwan ; Roková Elena ; Boór Matej. ISBN 978-80-225-4596-9
  NoteVEGA 1/0246/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords banky * dane * zdaňovanie * financie * regulácia finančná * sektor finančný * politika fiškálna * odvody * Európska únia * Slovensko
  AnnotationRegulácia bankové sektora v Európskej únii prostredníctvom daní a odvodov. Typy bankových daní prezentovaných EÚ. Daňové techniky aplikované na bankový sektor vo vybraných krajinách EÚ. Výška sadzieb bankových odvodov vybraných krajín EÚ. Špecifiká bankového sektora v Slovenskej republike. Suma bankových odvodov a sadzieb v Slovenskej republike.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00029-003, originál dokumentu