Number of the records: 1  

Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike

 1. Title Podvody v účtovných závierkach malých a stredných podnikov v Slovenskej republike
  Author infoJaroslava Šepeľová, Peter Kušnír
  Author Šepeľová Jaroslava EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Kušnír Peter EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. S. [1-8] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kušnírová Jana ; Belanová Katarína ; al Absi Marwan ; Roková Elena ; Boór Matej. ISBN 978-80-225-4596-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords účtovníctvo * závierka účtovná * podvody * pravdepodobnosť * modely logistické * podnik malý * podnik stredný * Slovensko
  AnnotationMotivácia spoločností k manipulácii v účtovníctve. Modely odhaľovania podvodov v účtovníctve s použitím pomerových ukazovateľov. Kanapickiene a Grundiene model odhaľovania podvodov v účtovníctve v podmienkach malých a stredných podnikov v SR. Výsledky testovania modelu pravdepodobnosti podvodov v účtovných závierkach v rokoch 2013-2017 v podmienkach malých a stredných podnikov v SR. Pravdepodobnosť podvodu v účtovníctve v jednotlivých krajoch SR. Pravdepodobnosť podvodov v účtovných závierkach na základe príslušností k odvetviu v rokoch 2013-2017.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00029-004, originál dokumentu

Number of the records: 1