Number of the records: 1  

Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov

 1. Title Výber opatrení a nástrojov EÚ so zameraním na elimináciu daňových únikov a daňových podvodov
  Author infoAnna Schultzová
  Author Schultzová Anna EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. S. [1-10] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kušnírová Jana ; Belanová Katarína ; al Absi Marwan ; Roková Elena ; Boór Matej. ISBN 978-80-225-4596-9
  NoteVEGA 1/0246/16
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dane * únik daňový * podvody daňové * legislatíva * Európska únia
  AnnotationOdhad tieňovej ekonomiky v štátoch Európskej únie v roku 2017. Výber opatrení EÚ zameraných na zamedzenie daňových únikov a podvodov. Opatrenia ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive), ktoré členské štáty implementujú do daňovej legislatívy. Iniciatíva EÚ proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov – boj proti daňovým únikom. Vplyv uplatňovaných nástrojov na daňové príjmy EÚ v rokoch 2007-2016.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00029-009, originál dokumentu