Number of the records: 1  

Význam miestnych daní pre územnú samosprávu

 1. Title Význam miestnych daní pre územnú samosprávu
  Author infoDaša Belkovicsová
  Author Belkovicsová Daša EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. S. [1-8] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kušnírová Jana ; Belanová Katarína ; al Absi Marwan ; Roková Elena ; Boór Matej. ISBN 978-80-225-4596-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords samospráva * obce * mestá * vyššie územné celky * financovanie * príjmy * výnosy * dane miestne * nehnuteľnosti * legislatíva
  AnnotationVymedzenie daňových príjmov územnej samosprávy. Daň z nehnuteľností ako významný fiškálny nástroj v rukách územnej samosprávy. Daňové výnosy obcí v rokoch 2011-2017. Výnos dane z nehnuteľností v rokoch 2011-2017.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00029-010, originál dokumentu

Number of the records: 1