Number of the records: 1  

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

 1. Title Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce
  Author infoMonika Bačová
  Author Bačová Monika EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Source document Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. S. 6-12 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Lacko Roman ; Bednárová Lucia ; Vilamová Šárka ; STEP III. Workshop. ISBN 978-80-225-4583-9
  NoteKEGA 026EU4/2018
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * školy vysoké * absolventi * trh práce * nezamestnanosť * nezamestnaní * štatistika * Slovensko
  AnnotationVysoké školy na Slovensku. Vývoj počtu vysokých škôl na Slovensku v rokoch 2014-2017. Evidencia absolventov na úrade práce. Vývoj počtu evidovaných absolventov vysokých škôl na Slovensku (2015-2018). Vývoj počtu evidovaných absolventov vysokých škôl na Slovensku podľa doby trvania evidencie (2015-2018).
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01111-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF362.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení