Number of the records: 1  

Environmentálna záťaž vo vybranom regióne

 1. Title Environmentálna záťaž vo vybranom regióne
  Parallel titleEnvironmental Load in Selected Region
  Author infoEmília Duľová Spišáková, Barbora Gontkovičová
  Author Duľová Spišáková Emília EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Co-authors Gontkovičová Barbora EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Source document Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. S. 61-68 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Bačová Monika ; Závadský Cyril ; Mihalčová Bohuslava ; Bežovský Marek ; Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. ISBN 978-80-225-4581-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords prostredie životné * znečistenie prostredia životného * environmentalistika * financovanie * fondy Európskej únie * okresy * mestá * odpad komunálny * Slovensko
  AnnotationRiešenie environmentálnych záťaží a odstraňovania kontaminácie na Slovensku. Využívanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci jednotlivých operačných programov. Environmentálne záťaže v okrese Bardejov. Pozornosť venovaná najmä šiestim záťažiam nachádzajúcim sa v Registri B označeným ako potvrdené záťaže.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 01119-007, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF520.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1