Number of the records: 1  

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov

 1. Title Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnáva zamestnancov
  Author infoĽudmila Lipovská Lišková
  Author Lipovská Lišková Ľudmila
  Source document Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Č. 8 (2019), s. 31-38. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzťahy pracovnoprávne * zmluvy pracovné * dohody o činnosti pracovnej * dohody o vykonaní práce * doba skúšobná * pomer pracovný * pomer pracovný na dobu určitú * mzdy * zákonník práce * zamestnávatelia * povinnosti zamestnávateľov
  AnnotationPovinnosti zamestnávateľa, ktoré má pri uzatváraní pracovnoprávneho vzťahu. Povinnosti, ktoré sa vzťahujú na predzmluvné vzťahy, pracovnú zmluvu, skúšobnú dobu, pomer pracovný na dobu určitú a neurčitú, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 8