Number of the records: 1  

Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku

 1. Title Absolvent vysokej školy z pohľadu trhu práce na Slovensku
  Author infoFrantišek Blanár
  Author Blanár František
  Source document ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. Roč. 30, č. 1 (2019), s. 21-34. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2019. ISSN 1335-5864
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * trh práce * miera nezamestnanosti * politika zamestnanosti * absolventi * školy vysoké * miesta pracovné voľné
  AnnotationNáčrt aktuálneho stavu trhu práce na Slovensku z pohľadu vzdelanostnej štruktúry jeho aktérov (absolventov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie). Pohľad na celkovú štruktúru ekonomicky aktívnej populácie z pohľadu jej vzdelanostnej štruktúry. Miera nezamestnanosti za jednotlivé vzdelanostné skupiny.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF397.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1