Number of the records: 1  

Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi

 1. Title Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
  TranslationTransmission Mechanism of the Volatility between Stock Markets
  Author infoStanislav Kováč
  Author Kováč Stanislav EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. Roč. 19, č. 2 (2019), s. 22-27. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0248/17. - VEGA 1/0294/18
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords volatilita * trh akciový * rady časové * model GARCH * analýza ekonometrická
  AnnotationVýznam zachytenie transmisného mechanizmu volatility je primárne zaujímavým pre odhadnutie rýchlosti a pravdepodobnosti prenosu nákazy medzi jednotlivými akciovými trhmi, ale už samotné modelovanie volatility je spojené s viacerými problémami, ktoré vyplývajú zo štatistických vlastností finančných dát. Analýza transmisného mechanizmu (prepojenia) prostredníctvom korelácií je primárne zaujímavá pre investorov, ktorí majú záujem o diverzifikáciu rizika. Pokiaľ je koeficient korelácie vysoký, je pravdepodobné, že šoky z jedného trhu bude mať odozvu aj na druhom trhu v sledovanej binárnej kombinácii. Nízky koeficient korelácie predstavuje relatívne nízku previazanosť, čo otvára dvere pre medzinárodnú diverzifikáciu.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00103-001, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF381.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1