Number of the records: 1  

Pricing of Consumers and Possibilities of Using the Theory of Mental Accounting in Marketing

 1. Title Pricing of Consumers and Possibilities of Using the Theory of Mental Accounting in Marketing
  TranslationCeny spotrebiteľov a možnosti využitia teórie duševného účtovníctva v marketingu
  Author infoMilan Oreský
  Author Oreský Milan EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). Pp. 261-275. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Krnáčová Paulína ; Čajka Radek ; Černá Iveta ; Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment International Joint Conference. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113
  Issue dataGrafy, tab.
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords správanie spotrebiteľa * spotrebitelia * ceny * účtovníctvo * marketing * rozhodovanie nákupné
  AnnotationŠtúdium spotrebiteľského správania ako kľúčová oblasť pre vytváranie marketigových konceptov. Porovnanie súčasnej behaviorálnej ekonómie a súčasného marketingu, ich spoločné a odlišné prístupy pri nákupnom rozhodovaní. Súčasné trendy vo vývoji behaviorálnej ekonómie (mentálne účtovníctvo a marketing). Odpúračania ako aplikovať behaviorálnu ekonómiu v teórii a praxi.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00192-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF444.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení