Number of the records: 1  

Charakteristika generácií slovenských spotrebiteľov

 1. Title Charakteristika generácií slovenských spotrebiteľov
  TranslationCharacteristics of Slovak Consumers Generations
  Author infoSamuel Smolka
  Author Smolka Samuel
  Source document Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. Roč. 14, č. 1 (2019), s. 2-11. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1338-7944
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords správanie spotrebiteľa * rozhodovanie nákupné * zvyklosti kultúrne * spotrebitelia * marketing * generácie
  AnnotationTypológia rôznych generácií spotrebiteľov, ich špecifické črty a vlastnosti ktoré ich profilujú a odlišujú. Znalosť generácií spotrebiteľov je jedným z predpokladov správnej segmentácie, je kľúčovým identifikátorom pri oslovovaní reálneho i potenciálneho spotrebiteľa. Preferencie jednotlivých generácií vplývajú na ich nákupné správanie, ale reálne ho ovplyvniť vyžaduje dôkladnú znalosť oslovovanej generácie a často aj špecifík, ktoré súvisia s vývojom v jednotlivých krajinách. Príslušníkov každej generácie marketéri často spájajú s konkrétnymi produktmi, hovoria o špecifických vlastnostiach, správaní a charakteristikách.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF126.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1