Number of the records: 1  

Selected Theoretical Aspects of Company Valuation

 1. Title Selected Theoretical Aspects of Company Valuation . 1
  TranslationVybrané teoretické aspekty oceňovania podniku
  Author infoPeter Kušnír
  Author Kušnír Peter EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. Pp. 10-46 [2,15 AH ]. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019 / Schultzová Anna ; Belanová Katarína ; Trawicki Pawel. ISBN 978-83-944614-9-2
  Issue dataGrafy
  Note[ITMS 26240120032]. - [VEGA 1/0443/15]
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  Keywords podnik * hodnota podniku * Nemecko * cykly obchodné
  AnnotationPopis princípov a metód oceňovania podnikov. Vplyv životného cyklu spoločnosti na jej hodnotu a výzvy spojené s ohodnocovaním. Vplyv pridanej ekonomickej hodnoty na podniky. Rozvoj týchto teórií v Nemecku.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00255-006, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF607.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení