Number of the records: 1  

Elimination of Negative Externalities in International Tax Policy

 1. Title Elimination of Negative Externalities in International Tax Policy . 2
  TranslationEliminácia negatívnych externalít v medzinárodnej daňovej politike
  Author infoJuraj Válek
  Author Válek Juraj EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Economic Implications of Globalising Developments : Scientific Monograph. Pp. 47-74 [1,35 AH ]. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019 / Schultzová Anna ; Belanová Katarína ; Trawicki Pawel. ISBN 978-83-944614-9-2
  Issue dataGrafy, tab
  Note[ITMS 26240120032]. - [VEGA 1/0443/15]
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageEnglish
  Country of EditionPoland
  Keywords politika daňová * externality * dane spotrebné * emisie * ochrana prostredia životného
  AnnotationPrehľad aktuálenho stavu problematiky a zhodnotenie negatívnych externalít. Možnosti eliminácie týchto externalít vo vybraných komoditách, napríklad úpravou spotrebných daní a environmentálnych daní.
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in foreign editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00255-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF706.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení