Number of the records: 1  

Vzťah medzi účtovným informačným systémom a controllingom

 1. Title Vzťah medzi účtovným informačným systémom a controllingom
  Author infoOľga Poniščiaková
  Author Poniščiaková Oľga Žilinská univerzita v Žiline
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi. Č. 5 (2010), s. 285-291. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  Keywords kontroling finančný * náklady * účtovníctvo manažérske * systémy informačné * výkazy finančné * hospodárenie finančné
  AnnotationNa základe poznatkov o účtovných výkazoch možno konštatovať, že súvaha, výkaz ziskov a strát či prehľad o finančných tokoch sú síce dostačujúcimi zdrojmi informácií pre finančnú analýzu, no nešpecifikujú jednotlivé oblasti vo vnútri podniku. Pre analyzovanie týchto oblastí rovnako nepostačuje ich vypovedacia schopnosť. Preto je potrebné v rámci kontrolingu navrhnúť výkazníctvo, ktoré by v požadovanej miere informovalo o jednotlivých strediskách, ich vnútornej štruktúre a hospodárení. Takéto kontrolingové výkazníctvo sa stáva východiskovým podkladom pre správne rozhodovanie, o čo sa vedenie firmy neustále usiluje.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6