Number of the records: 1  

Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť

 1. Title Spoločensky zodpovedné podnikanie s dôrazom na sociálnu oblasť
  Author infoAlena Bašistová, Cecília Olexová, Lýdia Stankovič
  Author Bašistová Alena EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Co-authors Olexová Cecília EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Stankovič Lýdia EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 5-13 online. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, cop. 2011. ISSN 1805-0603
  Issue dataObr.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie zodpovedné * zodpovednosť spoločenská * normy ISO * štandardizácia * firmy * ochrana prostredia životného * filantropia * zamestnanci * vzdelávanie * výskum
  AnnotationKoncept spoločensky zodpovedného podnikania. Štandardizácia STN EN ISO normou 26000:2011 - Usmernenie pre spoločenskú zodpovednosť. Oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Štandardy a metodiky na hodnotenie sociálnej oblasti spoločensky zodpovedného podnikania. Analýza vnímavosti spoločensky zodpovedného podnikania v podnikoch východoslovenského regiónu.
  URL ftp://193.87.31.84/0152793/2011-2.pdf
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 02064-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2011: 2

Number of the records: 1