Number of the records: 1  

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – aktivácia úrokov

 1. Title Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – aktivácia úrokov
  Author infoDarina Saxunová
  Author Saxunová Darina Univerzita Komenského v Bratislave
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 17, č. 5 (2012), s. 47-56. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  Keywords účtovníctvo finančné * štandardy účtovné medzinárodné * výkazy finančné * majetok hmotný * majetok nehmotný
  AnnotationPodľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva kategória dlhodobého hmotného majetku, ktorá je známa pod skratkou P,P&E – majetok, výrobné haly a zariadenie, je rozčlenená do niekoľkých homogénnych účtov. Najčastejšie sú to účty ako pozemky, pozemky a stavby, strojové zariadenia, lode, lietadlá, motorové vozidlá, inventár a kancelárske zariadenia. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2012: 1-6