Number of the records: 1  

Zhodnotenie ekonomickej situácie v obciach pomocou pomerových a absolútnych ukazovateľov

 1. Title Zhodnotenie ekonomickej situácie v obciach pomocou pomerových a absolútnych ukazovateľov
  Author infoAlena Andrejovská
  Author Andrejovská Alena Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
  Source document Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. Roč. 13, č. 1 (2012), s. 102-108. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2012. ISSN 1335-7182
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Keywords obce * situácia hospodárska * výsledok hospodársky * výkazy finančné * legislatíva * Slovensko
  AnnotationVýsledok hospodárenia je základným ekonomickým ukazovateľom úspešnosti obce. Právna úprava a postup pri vyčíslení výsledku hospodárenia. Materiál a metódy. Ekonomická pozícia obcí v Slovenskej republike.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2012: 1-2