Number of the records: 1  

Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce

 1. Title Zásady a princípy vedecko-výskumnej práce
  Author infoValéria Michalová
  Author Michalová Valéria EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source documentTransformácia doktorandského vzdelávania : zborník vedeckých statí z riešenia projektu KEGA č. 001EU-4/2011. S. 5-16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3554-0
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords veda * výskum * práca výskumná * vzdelávanie * podmienky pracovné * etika
  AnnotationNormy správnej výskumnej praxe ako významné meradlo kvality a poctivosti výskumu. Správna vedecká prax ako základná podmienka účinnej a v medzinárodnej súťaži uznávanej vedeckej práce. Odporúčania pre vedeckú výchovu a publikačnú prax. Európska charta výskumných pracovníkov. Etické princípy vo vedeckovýskumnej činnosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01400-002, kópia plného textu