Number of the records: 1  

Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti

 1. Title Publikačné stratégie a ich využitie vo vedeckej činnosti
  TranslationPublication strategies and science
  Author infoJán Bocora
  Author Bocora Ján EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Roč. 10, č. 3 (2012), s. 140-151. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords práca vedeckovýskumná * pracovníci tvoriví * pracovníci vedeckí * pracovníci výskumní * veda * časopisy * výskum
  AnnotationCieľom každého vedeckého pracovníka je prezentovať výsledky svojej práce v renomovaných odborných vedeckých časopisoch doma a v zahraničí. Články však musia spĺnať prísne kritéria, ktoré sa týkajú nielen kvality spracovania danej problematiky, ale aj rozsahu práce, štylistickej a formálnej úpravy. Rozhodujúcim faktorom je aj správny výber relevantného časopisu na publikovanie. V praxi často dochádza k tomu, že príspevky autorov sú odmietnuté napriek ich vysokej kvalite a originalite, pretože téma práce sa nezhoduje s odborným zameraním periodika, ktoré si autor vybral. Tento problém, ako aj mnohé iné, je možné účinne riešiť pomocou individuálnej publikačnej stratégie, ktorá identifikuje kvantitatívne ako aj kvalitatívne faktory na úspešné publikovanie vedeckých prác.
  URL ftp://193.87.31.84/0164236/MV2012-3.pdf
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01789-009, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2012: 1-4