Number of the records: 1  

Pilotný experiment: negatívna reciprocita a averzia voči riziku

 1. Title Pilotný experiment: negatívna reciprocita a averzia voči riziku
  Parallel titlePilot experiment: negative reciprocity and risk aversion
  Author infoMartin Petkov
  Author Petkov Martin EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : recenzovaný zborník príspevkov zo XIV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry financií Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá sa konala 26. novembra 2012 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou podpredsedu vlády a ministra financií SR Petra Kažimíra. S. [1-10]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3515-1
  Issue dataGrafy, tab. sch.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords experimenty * investovanie * investície * riziko
  AnnotationPilotný experiment, ktorého dizajn sa snaží nájsť súvislosť medzi negatívnou reciprocitou a averziou voči riziku. Pilotný experiment využíva modifikovanú ultimátnu hru pre vytvorenie prostredia, kde sa nachádza negatívna reciprocita a metódu na meranie averzie voči riziku od autorov Holt a Laury. Vyhodnotenie pilotného experimentu a odporúčania pre zmeny v dizajne samotného experimentu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01528-028, originál dokumentu

Number of the records: 1