Number of the records: 1  

Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky

 1. Title Porovnanie výdavkov na vedu, výskum a vývoj v podmienkach Slovenskej a Českej republiky
  Parallel titleThe Comparison of expenditures of science, research and development in the case of Slovak republic and Czech republic
  Author infoMarián Vongrej
  Author Vongrej Marián EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybudovanie laboratória makroekonomických analýz a prognóz : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého a odborného workshopu v rámci riešeného projektu OPVaV : vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí : Bratislava 14. február 2013. S. [1-5] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3581-6
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteITMS 26240120032. - APVV 0053-11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords Slovensko * Česko * porovnanie medzinárodné * financovanie výskumu a vývoja * financovanie vedy * inovácia * investície
  AnnotationÚroveň vedy a výskumu v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou. Súčasný stav, rozdiely a podmienky investovania do vedy, výskumu a vývoja medzi porovnávanými krajinami.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00131-014, originál dokumentu