Number of the records: 1  

Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza

 1. Title Základné všeobecné východiská, príčiny a problémy fenoménu kríza
  Parallel titleGeneral framework, causes and problems related ro the phenomenon of crisis
  Author infoMária Tokárová
  Author Tokárová Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. Roč. 1, č. 1 (marec 2013), s. 37-45 online. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387
  NoteVEGA č. 1/01/103/12. - Popis urobený: 18.4.2013. - Názov z titulnej obrazovky. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.33 - Cyklickosť reprodukcie. Teória konjunktúry a kríz
  Keywords kríza * kríza hospodárska * pohyb cyklický hospodárstva * proces reprodukčný * stagnácia * šoky hospodárske * teória kríz
  AnnotationVšeobecná charakteristika krízy ako takej, uvedenie typológie kríz a pohľad na najvýznamnejšie krízy vo svete. Vznik krízy ako reálne sa vyskytujúceho javu, ktorý negatívne ovplyvňuje vývoj ľudstva.
  URL ftp://193.87.31.84/0167840/1_vydanie_marec_2013.pdf
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00492-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2013: 1