Number of the records: 1  

Návrh novej výskumnej, vývojovej a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku

 1. Title Návrh novej výskumnej, vývojovej a inovačnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu na Slovensku
  Parallel titleProposal of a new research, development and innovation strategy for smart specialization in Slovakia
  Author infoJaroslava Kováčová, Gábor Szüdi
  Author Kováčová Jaroslava EUBFNHKSR - Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF
  Co-authors Szüdi Gábor
  Source document Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. S. 249-258. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords výskum * vývoj * financovanie výskumu a vývoja * inovácia * Slovensko * stratégia inovačná
  AnnotationPripravovaný vládny materiál Stratégia výskumu, vývoja a inovácií v SR do roku 2020. Opatrenia na podporu tvorby a využívania nových poznatkov vo výskume, vývoji a inováciách, ktorých realizácia bude postupne zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska v medzinárodnom meradle. Princíp partnerstva. Financovanie výskumu a vývoja.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00584-015, originál dokumentu