Number of the records: 1  

Veda a ľudský kapitál v znalostnej ekonomike

 1. Title Veda a ľudský kapitál v znalostnej ekonomike
  Parallel titleScience and human capital in the knowledge-based economy
  Author infoŠtefan Zajac
  Author Zajac Štefan EUBUEM - Ústav ekonómie a manažmentu EU
  Source document Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. S. 701-711. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0340/11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords ekonomika znalostná * veda * výskum * transfer inovácií * ekonómia * štúdium doktorandské * Slovensko
  AnnotationTransformácia vedy a tvorby poznatkov. Tvorba poznatkov v slovenskej ekonomike. Intenzita výskumu a vývoja (ako podiel výdavkov na výskum a vývoj na HDP v percentách) v roku 2011 vo vybraných európskych krajinách. Výdavky na V+V celkom a podľa vednej oblasti. Výdavky na V+V v spracovateľskom priemysle. Šírenie poznatkov v slovenskej ekonomike. Dlhodobý rast vo vedeckej výchove zlepšil štruktúru ľudských zdrojov v našej ekonomike. Transfer poznatkov v slovenskej ekonomike.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00584-056, originál dokumentu