Number of the records: 1  

R&D effectiveness in V4 countries: new evidence on leading and lagging V4 regions

 1. Title R&D effectiveness in V4 countries: new evidence on leading and lagging V4 regions
  Author infoPaula Puškárová
  Author Puškárová Paula EUBUEM - Ústav ekonómie a manažmentu EU - zrušené
  Source documentContemporary issues of world economics and politics : conference proceedings 13th international scientific conference : Smolenice Castle, December 5-7. 2012. S. 140-148. - Bratislava : EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3560-1
  Issue dataGrafy, vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords výskum * vývoj * inovácia * Vyšehradská štvorka
  AnnotationEfektívnosť výskumu a vývoja v krajinách V4. Informácie o vedení a zaostávaní v regiónoch V4.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00914-001, kópia plného textu

Number of the records: 1