Number of the records: 1  

Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union

 1. Title Impact of expenditure on research and development on indicators of economic performance of the V4 Countries in comparison with other countries of the European Union
  Author infoMarek Andrejkovič, Daniela Hricová
  Author Andrejkovič Marek EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF
  Co-authors Hricová Daniela
  Source document Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. S. 6-14 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Niňaj Marek ; Záhumenská Miroslava ; Alexy Martin ; Beličková Kornélia ; Financie a riziko 2014 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-3992-0
  Issue dataObr., tab., vzorce
  NoteVEGA 1/0519/12. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords Európska únia * Vyšehradská štvorka * výskum * vývoj * financovanie výskumu a vývoja * efektívnosť výskumu
  AnnotationVýznam výdavkov na výskum a vývoj a význam tohto odvetvia v rámci národného hospodárstva a ich porovnanie v rámci každej z krajín V4 s ohľadom na ďalšie významné krajiny Európskej únie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01831-003, originál dokumentu