Number of the records: 1  

Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied

 1. Title Príprava a realizácia empirického výskumu v oblasti spoločenských vied
  Author infoAnna Ondrejková
  Author Ondrejková Anna EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 9.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 22. apríl 2015. [S. 1-8] CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Rakovská Eva ; Kršjak Miroslav ; Blahušiak Martin ; Brixová Janette ; Bandurič Igor ; Blahušiak Martin ; Inovačný proces v e-learningu Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4076-6
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords vedy spoločenské * výskum
  AnnotationCharakteristika empirického výskumu v oblasti spoločenských vied. Kvalitatívny a kvantitatívny empirický výskum. Príprava výskumu a jeho vzťah k objektívnej realite. Hypotézy vo výskume. Realizácia empirického výskumu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00420-009, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF661.9 KBz IP adresy EU po prihlásení
Number of the records: 1