Number of the records: 1  

Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020

 1. Title Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020
  Parallel titleResearch and development - the target of the strategy Europe 2020
  Author infoEmília Duľová Spišáková, Barbora Gontkovičová
  Author Duľová Spišáková Emília EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Co-authors Gontkovičová Barbora EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Source document QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. S. 509-517 CD-ROM. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015 ; QUAERE 2015 Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. ISBN 978-80-87952-10-8
  Issue dataGrafy, obr., tab.
  NoteVEGA 1/0506/13. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords Európska únia * výskum * vývoj * financovanie výskumu a vývoja
  AnnotationCieľ stratégie Európa 2020 v oblasti výskumu a vývoja. Ten spolu so vzdelávaním prispieva k "inteligentnému rastu" členských krajín EÚ. Stratégia naformulovala cieľ tak, aby sa do roku 2020 zvýšili výdavky na výskum a vývoj v EÚ najmenej na úroveň 3 % HDP. Faktory, ktoré sledovaný ukazovateľ ovplyvňuje a faktory, ktorými je ovplyvňovaný. Dosahovanie, resp. nedosahovanie cieľových hodnôt členskými krajinami, ktoré sú rozdelené na základe geografického kritéria na severné, južné a ostatné krajiny EÚ. V rámci každej skupiny je tiež zhodnotené plnenie čiastkového cieľa v oblasti výskumu a vývoja, podľa ktorého by 2/3 výdavkov na výskumné a vývojové aktivity mali pochádzať zo súkromného podnikového sektora a 1/3 z verejného sektora.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 00539-008, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF882 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1