Number of the records: 1  

Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve

 1. Title Výskum a vývoj v svetovom hospodárstve
  Author infoMykhaylo Kunychka
  Author Kunychka Mykhaylo EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. S. 713-718 online. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016 / Kadvanová Katarína ; Klenka Michal ; Valačai Peter ; Vlková Eva ; Balhar Víťazoslav ; Strážovská Helena ; Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4365-1
  Issue dataTab.
  NoteKEGA 017EU-4/2015. - Res. slov., angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords výskum * vývoj * výdavky * investície * hospodárstvo svetové * patenty * vlastníctvo duševné * krajiny vyspelé * krajiny rozvojové * migrácia
  AnnotationZákladne trendy v oblasti výskumu a vývoja vo svetovom hospodárstve. Podiel jednotlivých regiónov na výdavkoch na výskum a vývoj. Počet výskumných pracovníkov na 1000 obyvateľov, osôb. Migrácia výskumných pracovníkov. Medzinárodná technologická výmena, patentovanie. Vstup rozvojových štátov na globálny trh duševného vlastníctva.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 01660-030, online