Number of the records: 1  

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017

 1. Title Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017
  Author infoRenata Považanová
  Author Považanová Renata
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 10, č. 4 (2017), s. 3-8. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zákony * Slovensko * novelizácia * služby sociálne
  AnnotationDňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 4

Number of the records: 1