Number of the records: 1  

Právo na informácie verzus právo na ochranu autorských práv

 1. Title Právo na informácie verzus právo na ochranu autorských práv
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 10, č. 7-8 (2017), s. 22-25. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords právo * informácie * ochrana autorstva * vlastníctvo duševné * právo autorské
  AnnotationČlánok pojednáva o tom, ktoré informácie možno považovať za informácie týkajúce sa ochrany duševného vlastníctva, špeciálne informácie týkajúce sa ochrany autorských práv a rozoberá podmienky obmedzenia práva na informácie v prípadoch práva na autorskú ochranu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 7-8