Number of the records: 1  

Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov

 1. Title Orgány verejnej moci a ich povinnosti podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 3 (2018), s. 8-12. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ochrana údajov osobných * Európsky parlament * smernice * moc verejná
  AnnotationNariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ustanovuje mnohé povinnosti prevádzkovateľom, ktorí sú orgánmi verejnej moci, odlišne od prevádzkovateľov pôsobiacich v súkromnej sfére.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 3