Number of the records: 1  

Priebeh dôkazného konania pred obcou, ktorá je správcom dane

 1. Title Priebeh dôkazného konania pred obcou, ktorá je správcom dane
  Author infoLadislav Hrtánek
  Author Hrtánek Ladislav
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 5 (2018), s. 2-7. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords samospráva * dane miestne * konanie daňové * zákony * úpravy právne * novelizácia
  AnnotationČinnosťou miest a obcí sú nielen samosprávne úlohy, ale aj správa daní a poplatkov v rámci daňového konania. Právna úprava v zákone č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 5