Number of the records: 1  

Práva a povinnosti rozpočtových organizácií v otázkach a odpovediach

 1. Title Práva a povinnosti rozpočtových organizácií v otázkach a odpovediach
  Author infoIngrid Konečná Veverková
  Author Konečná Veverková Ingrid
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 5 (2018), s. 6-13. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords správa verejná * zákony * úpravy právne * organizácie rozpočtové * práva špeciálne * preddavky
  AnnotationPrávne vymedzenie práv a povinností rozpočtovej organizácie podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Preddavkové organizácie v rozpočtovej organizácii.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 5

Number of the records: 1