Number of the records: 1  

Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR

 1. Title Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa podľa nariadenia GDPR
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 7-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ochrana údajov osobných * novelizácia * legislatíva * bezpečnosť informačná
  AnnotationDňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nová právna úprava týkajúca sa ochrany osobných údajov sa v zásade dotkne každého subjektu, ktorý osobné údaje spracúva vrátanie obcí, škôl, orgánov štátnej aj verejnej správy. Vymedzenie prevádzkovateľa a subdodávateľa podľa GDPR. Zmeny v postavení sprostredkovateľa a nové obsahové náležitosti sprostredkovateľskej zmluvy. Definícia pojmu bezpečnostný incident.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 7-8

Number of the records: 1