Number of the records: 1  

Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení

 1. Title Právna úprava iných reklamných prostriedkov a zariadení
  Author infoHelena Spišiaková
  Author Spišiaková Helena
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 12-18. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords legislatíva * prostriedky reklamné * kampane volebné * reklama * priestupky
  AnnotationPrávny pohľad na na iné reklamné, informačné a propagačné prostriedky a zariadenia, než sú reklamné stavby podliehajúce povoleniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Sú to rôzne umiestnené plagáty, tabule, plachty na verejne viditeľných miestach, ktoré spôsobujú problémy v praxi. S umiestňovaním tlačených prostriedkov súvisí aj vylepovanie plagátov v rámci predvolebných kampaní podľa zákona č. 181/2014 Z.z. Priestupky a predvolebná kampaň. Správne delikty a predvolebná kampaň. Iné reklamné prostriedky vo verejnom priestranstve.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 7-8