Number of the records: 1  

Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z.

 1. Title Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z.
  Author infoJana Gallová
  Author Gallová Jana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 7-8 (2018), s. 18-22. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords legislatíva * obce * správa štátna * stavby * kataster nehnuteľností * nehnuteľnosti
  AnnotationV nadväznosti na decentralizáciu štátnej správy na územnú samosprávnu prešiel na obce (VÚC) právnou úpravou vymedzený majetok štátu. Boli medzi ním aj stavby postavené na majetkovoprávne neusporiadaných pozemkoch. Mnohé obce, mestá tak boli vystavené závažnému problému, ktorý sa niektorým z nich z rôznych dôvodov ani dosiaľ nepodarilo vyriešiť. Predovšetkým pre rozdrobenosť pozemkov, zdĺhavosť a komplikovanosť procesu majetkovoprávneho usporiadania a nedostatok finančných prostriedkov. Vznik vecného bremena. Návrh na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 7-8