Number of the records: 1  

Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií

 1. Title Vplyv novej legislatívy o ochrane osobných údajov na zákon o slobode informácií
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 9 (2018), s. 7-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zákony * Slovensko * novelizácia * ochrana informácií * ochrana údajov osobných
  AnnotationPrávo na slobodný prístup k informáciám patrí medzi základné ústavné práva. Vychádza u ustanovenia Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, ktoré garantuje právo na informácie. Za účelom realizácie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z.n.p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 9

Number of the records: 1