Number of the records: 1  

Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 1. Title Novela zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
  Author infoZuzana Dianová
  Author Dianová Zuzana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 10 (2018), s. 21-24. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * zákony * novelizácia * odmeňovanie * záujmy verejné * platy
  AnnotationNajvýznamnejšie zmeny v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nový systém tabuľkových platov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 10