Number of the records: 1  

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí

 1. Title Právne postavenie a platové pomery starostov obcí
  Author infoIveta Matlovičová
  Author Matlovičová Iveta
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 11 (2018), s. 5-10. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords úpravy právne * Slovensko * obce * odmeňovanie * vedenie
  AnnotationPostavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 11