Number of the records: 1  

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019

 1. Title Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od 1. januára 2019
  Author infoBoris Balog
  Author Balog Boris
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 11 (2018), s. 19-22. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords zákony * Slovensko * poplatky * novelizácia * odpad * odpad komunálny
  AnnotationCiele nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2019 (zákon č. 587/2004 Z.z.).
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 11