Number of the records: 1  

Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru

 1. Title Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 12 (2018), s. 10-15. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords legislatíva * obce * právo správne * poslanci * mestá * pomer pracovný * pomer pracovný vedľajší
  AnnotationLegislatívna úprava (zákon č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.) otázky, či môžu byť poslanci obecného/mestského zastupiteľstva súčasne pri vykonávaní tejto funkcie zamestnaní obcou/mestom aj na niektorú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 12