Number of the records: 1  

Garantované energetické služby pre obce a vyššie územné celky

 1. Title Garantované energetické služby pre obce a vyššie územné celky
  Author infoBoris Balog
  Author Balog Boris
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 2 (2019), s. 21-23. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords energia * služby * vyššie územné celky * obce * zákony * novelizácia * Slovensko
  AnnotationZákon č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti. Dňa 1.2. 2019 nadobúda účinnosť novela tohto zákona (zákon č. 4/2019 Z.z.), ktorá upravuje podmienky zabezpečovania garantovanej energetickej služby pre verejný subjekt.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 2