Number of the records: 1  

Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii

 1. Title Aktuaľnosť problemy motivacii v inojazyčnom obrazovanii
  Parallel titleCurrent Problems of Motivation in Foreign Language Education
  TranslationSúčasné problémy motivácie vo vzdelávaní v cudzom jazyku
  Author infoMarina Matytcina, Tatjana Grigorjanová
  Author Matytcina Marina
  Co-authors Grigorjanová Tatjana EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). S. 254-261 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kvapil Roman ; Štefančík Radoslav ; Šajgalíková Helena ; Cudzie jazyky v premenách času IX Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4614-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageRussian
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords motivácia * jazyky cudzie * metodológia * vyučovanie * komunikácia
  AnnotationÚloha motivácie ako základného princípu pri učení sa cudzích jazykov. Zdôraznenie úlohy motivácie v metodológii výučby cudzích jazykov a potreba jej udržania počas procesu výučby.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00188-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF216.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení