Number of the records: 1  

Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova

 1. Title Procedurálny návrh verzus právo na udelenie slova
  Author infoLadislav Briestenský
  Author Briestenský Ladislav
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 5 (2019), s. 2-3. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords legislatíva * obce * komunikácia * samospráva * zastupiteľstvá obecné
  AnnotationPravidlá upravujúce priebeh a ukončenie diskusie na rokovaní obecného zastupiteľstva zákon neupravuje, preto je vhodné, že sa tým zaoberá rokovací poriadok. Obecné zastupiteľstvá si môžu schváliť v rokovacom poriadku svoje pravidlá. Ak sa pravidlo uplatní, ide o prejav vôle obecného zastupiteľstva.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 5