Number of the records: 1  

IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020

 1. Title IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 : Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, 10-11 April 2019, (Granada, Spain)[elektronický zdroj]
  Author infoEditor: Khalid S. Soliman, Reviewers: Joshua Chukwuere, Łukasz Wróblewski ... [et al.]
  Another authors Soliman Khalid S. (Editor)
  Chukwuere Joshua (Recenzent)
  Wróblewski Łukasz (Recenzent)
  Event/Corporation IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020 . International Conference , 33. , Granada, Spain , 10.-11.4.2019
  International Business Information Management Association (IBIMA) , (Granada, Spain)
  Issue dataNorristown : IBIMA , 2019. - online 7274 s.
  Issue1st Edition
  ISBN978-0-9998551-2-6
  NotePopis urobený: 27.6.2019
  Document kindmiscellanea
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  systematics 33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Keywords vzdelávanie * inovácia * manažment * riadenie ľudských zdrojov * hospodárstvo regionálne * financie * systémy informačné * podnikanie * projekty * riadenie podnikové * poľnohospodárstvo * turistika * hospodárstvo energetické * ekológia * marketing * digitalizácia * konkurencieschopnosť * spolupráca medzinárodná
  URL https://eubask-my.sharepoint.com/personal/maria_bartekova_euba_sk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fbartekova%5Feuba%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy%2F33rd%20IBIMA%20Conference%20proceedings%20%28to%20be%20updated%29%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fmaria%5Fbartekova%5Feuba%5Fsk%2FDocuments%2FPr%C3%ADlohy&cid=0213d3a7-c926-4f0e-924e-ffd46d30ec64
  DatabaseBOOKS
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00262-001, online

  electonic book

  electonic book