Number of the records: 1  

Zriaďovanie záložného práva obcou v daňovom konaní

 1. Title Zriaďovanie záložného práva obcou v daňovom konaní
  Author infoLadislav Hrtánek
  Author Hrtánek Ladislav
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 7-8 (2019), s. 5-8. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords právo záložné * konanie daňové * obce * Slovensko * legislatíva
  AnnotationPrávna úprava zriadenia záložného práva podľa zákona 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. Preventívny a reštrikčný aspekt záložného práva. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 7-8

Number of the records: 1