Number of the records: 1  

Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov

 1. Title Prevencia a manažment introdukcie a širenia inváznych nepôvodných druhov
  Author infoBoris Balog
  Author Balog Boris
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 12, č. 7-8 (2019), s. 9-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Slovensko * zákony * ochrana zdravia * bezpečnosť * politika environmentálna * Európska únia * ekológia
  AnnotationDňa 1. augusta 2019 nadobudne účinnosť zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom zákona je ustanoviť pravidlá pre prevenciu, zmiernenie a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a na hospodárstvo.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 7-8