Number of the records: 1  

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Katedra marketingu a obchodu

 1. SYS0000966
  LBL
   
  00745nx^^^22001813^^450
  005
   
  20220314103919.3
  100
   
  $a 20031030asloy0103 ba
  152
   
  $a AACR2
  210
  02
  $a Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $b Katedra marketingu a obchodu
  410
  02
  $a Katedra marketingu a obchodu PHF EU
  410
  02
  $a Katedra marketingu PHF EU
  410
  02
  $a KMR
  410
  02
  $a EUBPHFKMR
  410
  02
  $a PHFKMR
  410
  02
  $a KMrO PHF $0 AIS
  510
  02
  $3 eu_un_auth*k0001139 $a Ekonomická univerzita v Bratislave $b Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach $5 g
  510
  02
  $3 eu_un_auth*0054019 $a Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach $b Katedra obchodného podnikania $5 b
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 2003
  830
   
  $a Overený názov na sekretariáte katedry - 28.10.2008
  980
   
  $b Košice $e SK $x V $x P
Number of the records: 1