Number of the records: 1  

kontroling strategický

 1. SYS0005766
  LBL
   
  00673nx^^j22002533^^450
  005
   
  20180726093659.0
  100
   
  $a 20050114asloy0103 ba0
  152
   
  $a AACR2 $b MDT
  250
   
  $a kontroling strategický
  675
   
  $a 65.012 $v 1. stred. $z slo $T . $3 eu_un_auth*h0000295 $x Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  801
  -0
  $a SK $b BA004 $c 20050114
  810
   
  $a VLACHYNSKÝ, Karol a kol. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 417 $b Je zameraný na sústreďovanie a spracúvanie informácií pre tvorbu a plnenie strategických cieľov organizácie. To vyžaduje systematicky hodnotiť vývoj makroekonomického a mikroekonomického prostredia, v ktorom organizácia pôsobí, prepájať hodnotové informácie s vecnými procesmi a s tzv. mäkkými ukazovateľmi, ktoré možno len ťažko jednoznačne identifikovať.
  836
   
  $b controlling strategický $d 20050114
  980
   
  $x H
Number of the records: 1